Kontakt a doprava

 
 
 

Kontakt na nás - autosúčiastky

Prevádzkovateľ internetového obchodu je spoločnosť ALTERNATIV s.r.o.

Fakturačná adresa (adresa sídla spoločnosti):
ALTERNATIV s.r.o.
NÁMESTIE SLOBODY 22
971 01 PRIEVIDZA
Slovenská republika

tel.: +421 918 683 559
email: autodielyobchod@gmail.com
(pondelok - piatok: 09:00 - 17:00 hod.)

Bankové spojenie:
Peňažný ústav: Časkoslovenská obchodná banka a.s.
Č.účtu/kód: 4015409851/7500
IBAN: SK95 7500 0000 0040 1540 9851
SWIFT: CEKOSKBX
KS: 0008
VS: číslo faktúry

IČO: 46509534
DIČ: 2023414272
IČ DPH: SK2023414272
Spoločnosť ALTERNATIV s.r.o. je platcom DPH.
Všetky ceny v našom obchode (maloobchod) sú zmluvné, uvádzané s DPH a sú konečné.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
SOI A. Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 046/5422 771
fax č.: 045/5420 685

Miesto pre osobný odber (adresa prevádzky):
ALTERNATIV s.r.o.
Námestie slobody 22
971 01 Prievidza
Slovenská republika

Zodpovedný vedúci: Dušan Moravčík
Kontakt: autodielyobchod@gmail.com


Zápis v OR: Okresný súd Trenčín
Oddiel Sro, vložka číslo: 25668/R

Kontaktovať nás môžete mailom alebo telefonicky (pondelok - piatok: 09:00 - 17:00 hod.) na uvedených kontaktoch, alebo cez kontaktný formulár.